Α' [Η΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών και ο Τομέας Θεωρίας και Ιστορίας του Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών συνδιοργανώνουν την Α΄ [Η'] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στην Αθήνα, από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2015. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 30.

Η Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών